Quận 9

Chùa Bửu Long (quận 9)

81/1 Nguyễn Xiển, tổ 1, KP Thái Bình, phường Long Bình, , ,

trungtamhotong.org

Tổ Đình Bửu Long, tọa lạc trên một khu đất khoảng 13 ha, do cư sĩ Võ Hà Thuật mua lại và khai khẩn thêm từ năm 1942 để làm tịnh thất hành thiền dưới sự hướng dẫn của thầy là thiền sư Hộ Tông. Năm 1958, cư sĩ Võ Hà Thuật đã dâng khu đất này đến Trưởng l ...

341 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, , ,

Năm thành lập: Cuối thế kỷ 18 Người sáng lập: Tổ Pháp Ấn_Như Giới Năm trùng tu: 1944, 1991 Trụ trì hiện nay: Sư Cô Thích Nữ Lệ Tấn

671 Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, , ,

Đường tỉnh 43, phường Bình Chiểu, , ,

Năm thành lập; 1801 Người sáng lập: Tổ Tiên Hiền Năm 1995 xây dựng lại. Năm 1976: chùa hiện nay được xây dựng lại Trụ trì hiện nay: Thượng Tọa Thích Huệ Cảnh (Nhật Quang)

Đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, , ,

Năm thành lập: 1968 Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Bảo Năm trùng tu: 1990 Trụ trì hiện nay: Thích Nữ Nguyên Thuần

Đường số 138, phường Tân Phú, , ,

Đường Trần Hưng Đao, phương Hiệp Phú, , ,

1A1 Cầu Ông Tán, Hương lộ 33, phường Long Bình, , ,

Sô 1 đường 138, phường Tân Phú, , ,

Số 24, đường 265, phường Hiệp Phú, , ,

187, khu phố 3, đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, , ,

Năm thành lập: 1917 Người sáng lập: Hòa Thượng Thích Pháp Ấn (Như Quới) và Phật tử địa Phương Năm trùng tu: 1953, 1971, 1991, 1996 Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Hòa Thượng Thích Thiện Huệ (Hồng Cảnh) (1937 - 1964) Trụ trì hiện nay: Đại Đức Thích L ...

2 Cù Lao, phường Long Bình, , ,

Năm thành lập: 1965 Người sáng lập: Đại Đức Thích Nhựt Phát Năm trùng tu: 1974, 2009 Trụ trì hiện nay: Hòa Thượng Thích Nhựt Phát

26 đường số 21, phường Phước Bình, , ,

1/12 Võ Văn Hát, phường Long Trường, , ,

13/32B Lã Xuân Oai, KP 7, phường Tăng Nhơn Phú A, , ,

Năm thành lập: 1741 Người sáng lập: Tổ Linh Quang - Phật Chiếu Năm trùng tu: 1980 Chư vị trụ trì tiền nhiệm gồm: Hòa Thượng Linh Quang - Phật Chiếu Phước Quang - Tổ Chơn Đức An - Tổ Thuận Diệu Minh - Tiên Hiền Thắng Phước - Minh Huệ Thích Như ...

23/253 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, , ,