Hòa Bình

Khu đồi Ba Vành, tổ 21, Nguyễn Văn Trỗi, phưởngTân Thịnh, , ,