Hưng Yên

Thôn Đồng Xá, xã Đại Đồng, , ,

Thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, , ,