Kiên Giang: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

199 Phương Thành, khu phố 4, phường Bình San, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Kiên Giang

Khu phố 3, phường Tô Châu, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: ĐĐ. Giác Yên. Trụ trì: TT. Giác Nghiêm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Quốc lộ 80, ấp Mong Thọ, xã Thạnh Trị, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Thần. Trụ trì: TT. Minh Dũng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Xã Hòn Tre, , ,

Người sáng lập: HT. Minh Giác. Quản lý: TK. Minh Thanh. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

97 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: TT. Minh Nhuần. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Khu phố 4, phường Vĩnh Thông, , ,

Người sáng lập và trụ trì: TT. Minh Tông. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

78 Nguyễn Trung Trực, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, , ,

Năm thành lập: 1951. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Liễu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

787 quốc lộ 61, khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: NT. Kỳ Liên. Trụ trì: NS. Phương Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

28 tỉnh lộ 28, khu phố 2, phường Bình San, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Định Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

209 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Vĩnh Lợi, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập: NS. Ngữ Liên và NS. Ấn Liên. Trụ trì: NS. Ấn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

181 ấp Cái Nước, xã Hưng Yên, , ,

Năm thành lập: 2008. Người sáng lập: ĐĐ. Minh Thân. Trụ trì: SC. Thoại Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Khu phố 2, phường Tô Châu, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: NT. Ngân Liên. Trụ trì: NS. Lộc Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Ấp Đường Xuồng, xã Long Thanh, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: NS. Đắc Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

Ấp 8 xáng 1, xã Đông Hòa, , ,

Năm thành lập: 2005. Người thành lập: NS. Như Phước. Trụ trì: NS. Nhu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang

234/12 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, , ,

Năm thành lập: 1975. Người sáng lập: SC. Nghĩa Liên. Trụ trì: NS. Nhu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kiên Giang
Chùa Cà Nhung - Sarigangã (Gò Quao)

ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, , ,

Chùa được thành lập vào ngày 20/06/1790. Người sáng lập: Đại đức Tăng Óc Năm trùng tu: 1966 – 1989 – 1989 – 2009 đến nay. Trụ trì hiện nay: Hòa thượng Danh Đổng. Chùa trãi qua 9 đời vị Trụ trì : 1/ Đại đức Tăng Óc Trụ trì 1790-1810 ...

Hạng mục:Kiên Giang

151 đường Quang Trung, Phường Vĩnh Quang, , ,

Hạng mục:Kiên Giang

Quốc Lộ 80, thị trấn Tân Hiệp, , ,

Hạng mục:Kiên Giang