Kiên Giang

Hùng Vương, phường Vĩnh Thanh Vân, , ,

Số 3 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, , ,

Số 2 đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, , ,

Ấp Thạnh Tiên, xã Tân Thạnh, , ,