Long An

Ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, , ,

Năm thành lập: 1999. Người sáng lập: NS. Duyên Liên. Trụ trì: SC. Phấn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, , ,

35 Bờ Chùa, ấp Long Thanh, xã Long Trạch, , ,