Long An

5 Phan Văn Tình, thị trấn Thủ Thừa, , ,

Đường Đinh Đức Thiện, xã Phước Hậu, , ,

Kênh Dương Văn Dương, thị trấn Thạnh Hóa, , ,

4/246 xã Ngãi Lợi B, Lợi Bình Nhơn, , ,

Trụ trì: SC. Hạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html