Long An

171 khu 11, ấp 4, xã Phước Vân, , ,

Năm thành lập: 1925. Người sáng lập: HT. Chánh Thiện. Trụ trì: SC. Nghiêm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Chùa Trì Giới (Đức Hòa)

Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

260 quốc lộ 1A, khu phố Phú Nhơn, phường 5, , ,

Năm thành lập: 1973. Người sáng lập: NT. Trí Liên. Trụ trì: SC. Hòa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

87A quốc lộ 62, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: NS. Tùng Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html