Long An

115/5 Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội, , ,

Năm thành lập: 1954. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: NT. Khoa Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

22 Phan Đình Phùng, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1950. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Chân Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 26A (?) Phan Đình Phùng.

Quốc lộ 1A, xã Nhị Thành, , ,

Năm thành lập: 1972. Người sáng lập: NT. Tánh Liên. Trụ trì: SC. Hiệp Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Trần Phú, phường 3, , ,

Người sáng lập: NT. Hà Liên. Trụ trì: SC. Huệ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

40B/3 ấp 3, xã Bình Quới, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NS. Chiếu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

1/5 Huỳnh Châu Sổ, khu phố 4, thị trấn Bến Lức, , ,

Năm thành lập: 1959. Người sáng lập: ĐĐ: Giác Hạnh. Trụ trì: SC. Thông Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

253/14 Nguyễn Thông, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1955. Người sáng lập: NT. Minh Liên. Trụ trì: NS. Gương Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

57 Châu Thị Kim, phường 3, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập: NT. Trung Liên. Trụ trì: NS. Thành Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

2/57 ấp Cầu Xây, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: HT. Giác Huệ. Trụ trì: NS. Duyên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

2/29 Phan Văn Tình, khu phố 2, thị trấn Thủ Thừa, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Chơn Liên. Trụ trì: NT. Nhung Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

3 Trần Phong Sắc, khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, , ,

Năm thành lập: 1952. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: TT. Giác Nguyên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Khu phố 6, phường 1, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Thông Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 62/7 Lê Lợi, khu phố 2, Mộc Hóa ?