Thừa Thiên - Huế: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

1/1 (số cũ 2/3 Kiệt 91) Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

3 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Thôn Nham Biều, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Thôn Đồng Chầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, , ,

huyenkhongsonthuong.com

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Ngã Ba Dạ Lê, Tổ 7, phường Thủy Phương, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

22/54 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Tổ 9, phường Thủy Xuân, , ,

Kế bên chùa Thiền Lâm. Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

56 Lê Văn Hưu, phường Thuận Lộc, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: Trưởng lão Giác Cẩm. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

12/378 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NS. Giao Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 176 (?) Đinh Tiên Hoàng.

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Đường Đặng Tất, tổ 10, phường An Hòa, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

58 Hải Triều, phường An Đông, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế