Thừa Thiên - Huế

2/44 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

108 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Lon, , ,

1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, , ,

65 Tam Thai, phường Trường An, , ,

27 Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, , ,

Đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, , ,

143 Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, , ,

Đường Vạn Xuân, phường Kim Long, , ,

60 Điện Biên Phủ, phường Trường An,, , ,