Thừa Thiên - Huế

201 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, , ,

106 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, , ,

Đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, , ,

6 Thích Tịnh Khiết, phường Trường An, , ,

Thôn Nham Biều, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Thôn Đồng Chầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, , ,

huyenkhongsonthuong.com

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

93 Trần Thái Tông, phường Trường A, , ,

Xóm Chùa, Kiệt 1 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, , ,

49 Nguyễn Hoàng, phường Hương Long, , ,

184 Điện Biên Phủ, tổ 5, phường Trường An, , ,

290 Điện Biên Phủ, tổ 11, phường Trường An, , ,