Thừa Thiên - Huế

Đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, , ,

8/2 Minh Mạng, phường Trường An, , ,

Đường Thiên Thai, phường An Tây, , ,

385 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, , ,

Đường Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, , ,

Đường Vạn Văn Đồng, xã Phú Thượng, , ,