Thừa Thiên - Huế

Đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, , ,

Đường Khải Định, phường Thủy Xuân, , ,

12 Thanh Hải, phường Thủy Xuân, , ,

43 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, , ,

1/1 (số cũ 2/3 Kiệt 91) Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Kiệt 99 Đặng Huy Trứ, phường Trường An, , ,

1 Tôn Thất Thuyết, phường Thuận Lộc, , ,