Thừa Thiên - Huế

65 Thái Phiên, phường Tây Lộc, , ,

Kiệt 86 đường Thiên Thai, tổ 10, khu vực 5, , ,

3 Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, , ,

6 Lâm Mông Quang, phường Phú Hậu, , ,

Thôn Dương Xuân Hạ 1, phường Thủy Xuân, , ,

22/54 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

91 Điện Biên Phủ, phường Trường An, , ,