Tiền Giang

65/5 Nguyễn An Ninh, khu phố 3, phường 2, , ,

Năm thành lập: 1950. Người sáng lập: NT. Tràng Liên. Trụ trì: NT. Nhan Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 87 Nguyễn An Ninh, phường 3 ?

335 Lê Văn Duyệt, tổ 17, khu 2, khóm 4, thị trấn Cái Bè, , ,

Năm thành lập: 1956. Người sáng lập: NT. Đức Liên. Trụ trì: NS. Nguyệt Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

82 Nguyễn Thìn, 928 hương lộ 3, ấp Thuận An, xã Long Thuận, , ,

Năm thành lập: 1955. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Tân Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

thị trấn Tân Hiệp, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: HT. Giác Nhiên. Trụ trì: SC. Ngàn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

403 tổ 9, khu 6, thị trấn Cai Lậy, , ,

Năm thành lập: 1947. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: SC. Nguyên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

22/12 Trung Lương, phường 10, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: NT. Trí Liên. Trụ trì: SC. Yên Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

1/8 Dương Khuy, phường 6, , ,

Năm thành lập: 1962. Người sáng lập: HT. Pháp sư Giác Huệ. Trụ trì: TT. Giác Hảo. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html