Tiền Giang

287 Đường HL3, ấp Ruộng Cạn, xã Bình An, , ,

,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

9 Lý Thường Kiệt, phường 4, , ,