Trà Vinh: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

70 Lý Tự Trọng, phường 4, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Trà Vinh
Chùa Long Hưng (Trà Cú)

Kênh 4, Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, , ,

Chùa Long Hưng được thành lập cách đây hơn 100 năm do Phật tử Trần Văn Pho dựng nên trên mảnh đất của gia đình mình. Thưở đó không có vị sư nào ở. Chùa chỉ là ngôi nhà lá được các Phật tử biết đạo, biết kinh xây dựng thành một ngôi chùa làng để sinh hoạt ...

Hạng mục:Trà Vinh
Chùa Phước Vân (Châu Thành)

Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, , ,

Chùa Phước Vân là ngôi chùa thứ hai của hệ phái Theravāda tại Trà Vinh trong 4 ngôi chùa được thành lập tại đây. Chùa được Cố đại đức Chí Tín (thế danh Lê Văn Bảy) thành lập vào năm 1983. Mảnh đất chùa có từ năm 1964, là đất nhà của đại đức cúng dường cho ...

Hạng mục:Trà Vinh
Chùa Phước Long (Duyên Hải)

76 đường 2 tháng 9, khóm 1, , ,

Đây là ngôi chùa làng được thành lập vào năm 1902 được các Phật tử thay nhau trông coi. Lúc bấy giờ, vùng đất này chưa phát triển, đường xá nhỏ hẹp, ngập nước và không an ninh. Năm 1989, giáo hội tỉnh Trà Vinh xuống khảo sát. Năm 1990, Cố Hòa thượng Bửu N ...

Hạng mục:Trà Vinh

260 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1952. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

Khóm 3, thị trấn Cầu Kè, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: NT. Chiêu Liên. Trụ trì: SC. Đức Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

Xã Kim Hòa - Bàu Cát, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên và NT. Chiêu Liên. Trụ trì: NS. Huy Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

3 Tháng 2, 45E thị trấn Cầu Ngang, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: NT. Chiêu Liên. Trụ trì: NS. Biểu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

Ấp Trà Dư, xã Lương Hòa, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: HT. Liễu Ái. Trụ trì: NS. Đức Liên và NS. Nghiêm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

Quốc lộ 53, xã Nguyệt Hóa, , ,

Năm thành lập: 1949. Người sáng lập: Sư bà Ngộ Liên. Trụ trì: SC. Hiệp Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

1/5 Bạch Đằng, phường 4, , ,

Năm thành lập: 1954. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Sâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh
Chùa Long Bửu (Càng Long)

Ấp Rạch Mát, xã Nhị Long, , ,

chualongbuu.com

Năm thành lập: 1883 Trụ trì: Đại đức Thích Minh Trí.

Hạng mục:Trà Vinh

Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, , ,

Năm thành lập: Khoảng năm 1700. Năm trùng tu: 2005. Trụ trì: Hòa Thượng Sơn Khune. Đặc điểm: Chùa là 1 trong 5 ngôi chùa Khmer được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Hạng mục:Trà Vinh

Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, , ,

Năm thành lập: 1690 Năm trùng tu: 1995

Hạng mục:Trà Vinh

Ấp 8A, xã An Trường, , ,

Năm thành lập: 1954 Người sáng lập: Hòa Thượng Thích Minh Trường Năm trùng tu: 2011. Trụ trì hiện nay: Ni Sư Thích Nữ Huệ Tịnh.

Hạng mục:Trà Vinh
Chùa Pisé Saram (Càng Long)

Xã Bình Phú, , ,

Năm thành lập: 1500 Người sáng lập: Hòa Thượng Thạch PRach. Năm trùng tu: 2009. Trụ trì hiện nay: Thượng Tọa Nguyệt Quang (trụ trì đời thứ 17) Thạch Thường.

Hạng mục:Trà Vinh

QL53, thị trấn Càng Long, , ,

Hạng mục:Trà Vinh

Ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, , ,

Hạng mục:Trà Vinh