Trà Vinh

Chùa Phước Vân (Châu Thành)

Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, , ,

Chùa Phước Vân là ngôi chùa thứ hai của hệ phái Theravāda tại Trà Vinh trong 4 ngôi chùa được thành lập tại đây. Chùa được Cố đại đức Chí Tín (thế danh Lê Văn Bảy) thành lập vào năm 1983. Mảnh đất chùa có từ năm 1964, là đất nhà của đại đức cúng dường cho ...

Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, , ,

Năm thành lập: Khoảng năm 1700. Năm trùng tu: 2005. Trụ trì: Hòa Thượng Sơn Khune. Đặc điểm: Chùa là 1 trong 5 ngôi chùa Khmer được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Chùa Pisé Saram (Càng Long)

Xã Bình Phú, , ,

Năm thành lập: 1500 Người sáng lập: Hòa Thượng Thạch PRach. Năm trùng tu: 2009. Trụ trì hiện nay: Thượng Tọa Nguyệt Quang (trụ trì đời thứ 17) Thạch Thường.

Ấp Lộ Sỏi, TL914, xã Đôn Xuân, , ,

Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, , ,

Năm thành lập: 1690 Năm trùng tu: 1995

Đường 2 Tháng 9, thị trấn Châu Thành, , ,

Ấp Sóc Tro, xã An Quảng Hữu, , ,