Trà Vinh

Ấp Đồn Điền, xã Tập Sơn, , ,

Đường Thạch Thị Thanh, khóm 3, phường 8, , ,