Trà Vinh

Ấp Xoài Dọt, xã Lưu Nghiệp Anh, , ,

Khóm 3, thị trấn Cầu Kè, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: NT. Chiêu Liên. Trụ trì: SC. Đức Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Xã Kim Hòa - Bàu Cát, , ,

Năm thành lập: 1957. Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên và NT. Chiêu Liên. Trụ trì: NS. Huy Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

3 Tháng 2, 45E thị trấn Cầu Ngang, , ,

Năm thành lập: 1967. Người sáng lập: NT. Chiêu Liên. Trụ trì: NS. Biểu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Quốc lộ 53, xã Nguyệt Hóa, , ,

Năm thành lập: 1949. Người sáng lập: Sư bà Ngộ Liên. Trụ trì: SC. Hiệp Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

260 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1952. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

1/5 Bạch Đằng, phường 4, , ,

Năm thành lập: 1954. Người sáng lập: NT. Huỳnh Liên. Trụ trì: NT. Sâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html