TRƯỜNG PHẬT HỌC: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

197 Hai Bà Trưng, phường An Biên, , ,

Hiẹn tại trường ở chùa Nam Hải, sẽ dời qua chùa Bắc Sơn ở xã Bắc Sơn. (cập nhật ngày 05/11/2019).