TRƯỜNG PHẬT HỌC: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

A13/15 Mai Bá Hương, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, , ,

vbu.edu.vn

Giới thiệu các Khoa tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMgmLilJS1-j5hfUsGkR2ouTeR_2qX0ej

750 Nguyễn Kiệm, phường 4, , ,

vbu.edu.vn

Giới thiệu các Khoa tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMgmLilJS1-j5hfUsGkR2ouTeR_2qX0ej  

197 Hai Bà Trưng, phường An Biên, , ,

Hiẹn tại trường ở chùa Nam Hải, sẽ dời qua chùa Bắc Sơn ở xã Bắc Sơn. (cập nhật ngày 05/11/2019).