Tỉnh / State: Bắc Ninh

254 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, , ,

www.phatgiaobacninh.org.vn

Ban Thông tin & Truyền thông Phật giáo tỉnh Bắc Ninh Văn phòng: Chùa Bách Môn, thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ: Chùa Đại Thành, 254 Lê Phụng Hiểu, Tp. Bắc Ninh

1A Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

53 Đấu Mã, phường Thị Cầu, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

ĐT 295, phường Đồng Nguyên, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh