Tỉnh / State: Bến Tre

138 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, , ,

Hạng mục:Bến Tre