Tỉnh / State: KonTum

Quốc Lộ 14a, xã ĐăkMar, ,

Hạng mục:Kon Tum