Tỉnh / State: Thừa Thiên - Huế

Đường Đặng Tất, tổ 10, phường An Hòa, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

58 Hải Triều, phường An Đông, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

6 Kiệt 108 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Số 2/30 Kiệt 16 Duy Tân, phường An Cựu, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

Tổ 23, khu Vực 6, phường Thủy Xuân, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế

77 Yết Kiêu, phường Thuận Hòa, , ,

Hạng mục:Thừa Thiên - Huế