TP / thị xã / quận / huyện : TP Cam Ranh

Đường lên Hải đăng, xã Cam Bình, , ,

Hạng mục:Khánh Hòa

QL1A, xã Cam Thịnh Đông, , ,

Hạng mục:Khánh Hòa

Đại Lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi, , ,

Hạng mục:Khánh Hòa

Phan Bội Châu, phường Cam Thuận, , ,

Hạng mục:Khánh Hòa

Đường núi Ấn, xã Mỹ Ka, Cam Nghĩa, , ,

Trụ trì. SC. Chơn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

441/18 Nguyễn Trãi, phường Cam Linh, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: Đức Thầy Giác An. Trụ trì: HT. Giác Y. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Khu phố Lộc An, phường Cam Lộc, , ,

Năm thành lập: 1994. Người sáng lập và trụ trì: NS. Trang Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Quốc lộ 1A, khóm 5, thị trấn Ba Ngòi, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: TT. Giác Nhựt. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

65 đường 3/4, khu phố Thuận Lộc, , ,

Năm thành lập: 1969. Người sáng lập và trụ trì: NT. Hữu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Đường Bãi Sậy, khu phố Lợi Hòa, phường Cam Lợi, , ,

Năm thành lập: 1976. Người sáng lập và trụ trì: SC. Ân Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Tổ Phú Sơn, phường Cam Phú, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Lượng. Quản lý: ĐĐ. Giác Hành. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Thôn Suối Ru, xã Cam Thịnh Tây, , ,

Năm thành lập: 2010. Người sáng lập: HT. Giác Y. Trụ trì: ĐĐ. Giác Bình. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa

Đảo Bình Ba, xã Cam Bình, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: HT. Giác Kỷ. Trụ trì: ĐĐ. Giác Hưng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Khánh Hòa