TP / thị xã / quận / huyện : huyện Đồng Phú

Xã Tân Lập, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NS. Đệ Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Phước