TP / thị xã / quận / huyện : huyện Tuy Phước

Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, , ,

Hạng mục:Bình Định

Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy phước, , ,

Hạng mục:Bình Định

Khu phố Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, , ,

Hạng mục:Bình Định

ĐT640, Thôn Văn Quang, xã Phước Quang, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Bình Định