TP / thị xã / quận / huyện : huyện Vĩnh Lợi

94 ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, , ,

Hạng mục:Bạc Liêu

Ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, , ,

Hạng mục:Bạc Liêu

ĐH12 ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, , ,

Hạng mục:Bạc Liêu

96, ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, , ,

Hạng mục:Bạc Liêu

Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, , ,

Hạng mục:Bạc Liêu