TRƯỜNG PHẬT HỌC

750 Nguyễn Kiệm, phường 4, , ,

vbu.edu.vn

Giới thiệu các Khoa tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMgmLilJS1-j5hfUsGkR2ouTeR_2qX0ej  

A13/15 Mai Bá Hương, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, , ,

vbu.edu.vn

Giới thiệu các Khoa tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMgmLilJS1-j5hfUsGkR2ouTeR_2qX0ej

Đinh Công Chánh, phường Long Hòa, , ,

truongphathoccantho.edu.vn

Trường Phật học Cần Thơ được hình thành bằng tâm nguyện truyền trì mạng mạch Như Lai của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và sự cần cầu học Phật của Tăng Ni sinh. Chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu quyết tâm thực hiện đào tạ ...

Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, , ,

phatgiaotiengiang.org

Chùa Vĩnh Tràng xưa vốn là chỉ là cái am nhỏ, mái lá vách đất, do tri huyện Bùi Công Đạt (người làm quan dưới triều vua Minh Mạng) phát nguyện xây cất vào đầu thế kỷ 19 để tu dưỡng tinh thần sau khi về hưu. Vì vậy người dân địa phương quen gọi là “Chùa Ôn ...

70/3 Quốc lộ 1, phường Lê Bình, , ,

truongphathoccantho.edu.vn

Trường Phật học Cần Thơ được hình thành bằng tâm nguyện truyền trì mạng mạch Như Lai của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và sự cần cầu học Phật của Tăng Ni sinh. Chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu quyết tâm thực hiện đào tạ ...