Lâm Đồng

Chùa Đại Niệm (Bảo Lộc)

Tổ 2, thôn 9, xã Đàm Ri, , ,

Photo: Quang Kiến Ảnh chụp ngày 20/3/2017 Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html