Trà Vinh

Ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, , ,

Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, , ,

Đường 30 tháng 4, thị trấn Cầu Kè, , ,

70 Lý Tự Trọng, phường 4, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Ấp Giồng Lớn, xã Đại An, , ,