Tiền Giang

322 tổ 30, ấp 1, xã Cẩm Sơn, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, , ,

Đường Nguyễn An Ninh, phường 3, , ,

162 Nguyễn Văn Giác, phường 3, , ,

Gò Công Đông, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

49 Trịnh Hòai Đức, phường 3, , ,

Đường Đốc Binh Kiều, phường 3, , ,

39 Đường Tết Mậu Thân, phường 3, , ,