Vĩnh Long

Xã Mỹ Thanh Trung, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Đường Phạm Hùng, phường Trường An, , ,