Ninh Thuận

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, , ,

Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Hải, , ,