Tuyên Quang

QL 2, phường An Tường, , ,

Theo tấm bia: "Tạo tác hưng công bi ký" (Bia ghi việc công đức xây dựng chùa) được tạc vào năm Vĩnh Thịnh thứ 16, triều vua Lê Dụ Tông (năm 1720) thì chùa An Vinh được khởi dựng vào đầu thế kỷ XVIII. Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, c ...

Đường Phạm Văn Đồng, xã Lưỡng Vượng, , ,