Hải Dương

Thôn La Tỉnh, thị trấn Tứ Kỳ, , ,

Phường Hiến Thành, , ,

Chùa An Thủy tên tự là là An Cảnh tự, ở phía sau đình An Thủy, thuộc xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chùa mới được trùng tu năm 1930

Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, , ,

Đường liên Thôn, xã Đại Hợp, , ,

Đường Bình Lộc, phường Tân Bình, , ,