Hà Tĩnh

Xã Hòa Lạc, , ,

2 xã Đức Hòa, Đức Lạc sáp nhập thành Xã Hòa Lạc

Xã Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, , ,

Xã Mỹ Xuân, , ,

Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Xã Kim Song Trường, , ,

Xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.