Bình Thuận

Triệu Quang Phục, phường Đức Nghĩa, , ,

1C/20 Trần Lê, phường Đức Long, , ,

binhlongphanthiet.com

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, , ,

chưa có bản đồ

02 Đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, , ,