TP / thị xã / quận / huyện : quận Cái Răng

18/4B Võ Tánh, phường Lê Bình, , ,

Hạng mục:Cần Thơ

5/5A Khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, , ,

Hạng mục:Cần Thơ

1 Hậu Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, , ,

Hạng mục:Cần Thơ

Đường Hàng Gòn, phường Thường Thạnh, , ,

Hạng mục:Cần Thơ

70/3 Quốc lộ 1, phường Lê Bình, , ,

truongphathoccantho.edu.vn

Trường Phật học Cần Thơ được hình thành bằng tâm nguyện truyền trì mạng mạch Như Lai của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và sự cần cầu học Phật của Tăng Ni sinh. Chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu quyết tâm thực hiện đào tạ ...