Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Đội 5 thôn, thôn Phong Triều, xã Nam Triều, , ,

Hạng mục:Huyện Phú Xuyên