Tỉnh / State: Bình Thuận

33B Trần Phú, , ,

www.facebook.com/thichnguyenhao203/

Văn Phòng BTS: chùa Tỉnh Hội. Trụ sở Tăng Già: chùa Vạn Thiện, Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận 0917 199 637.

Triệu Quang Phục, phường Đức Nghĩa, , ,

Hạng mục:Bình Thuận

69 Ngô Sĩ Liên, phường Đức Nghĩa, , ,

Hạng mục:Bình Thuận

1C/20 Trần Lê, phường Đức Long, , ,

binhlongphanthiet.com

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Bình Thuận

Đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, , ,

chưa có bản đồ

Hạng mục:Bình Thuận

02 Đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, , ,

Hạng mục:Bình Thuận

Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, , ,

Hạng mục:Bình Thuận