Tỉnh / State: Tiền Giang

322 tổ 30, ấp 1, xã Cẩm Sơn, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Tiền Giang

Ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

Đường Nguyễn An Ninh, phường 3, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

162 Nguyễn Văn Giác, phường 3, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

Gò Công Đông, , ,

Nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/chua-viet-nam/danh-sach-cac-chua-thuoc-he-phai-theravada.html

Hạng mục:Tiền Giang

Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

49 Trịnh Hòai Đức, phường 3, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

Đường Đốc Binh Kiều, phường 3, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

39 Đường Tết Mậu Thân, phường 3, , ,

Hạng mục:Tiền Giang

5 Tết Mậu Thân, phường 4, , ,

Hạng mục:Tiền Giang