TP / thị xã / quận / huyện : TP Phan Rang

81 Ngô Gia Tự, khu phố 9, phường Thanh Sơn, , ,

Năm thành lập: 1968. Người sáng lập: NT. Bạch Liên. Trụ trì: NT. Lý Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Đường 21 Tháng 8, phường Đô Vinh, , ,

Năm thành lập: 1961. Người sáng lập: Đức Thầy Giác Lý. Trụ trì: HT. Giác Chí. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Phường Đạo Long, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh. Trụ trì: ĐĐ. Giác Lộc. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận

Núi Đá Chồng, , ,

Trụ trì: Sa-di Minh Đăng. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Ninh Thuận