TP / thị xã / quận / huyện : huyện Tịnh Biên

Chùa An Biên (Tịnh Biên)

Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, , ,

Hạng mục:An Giang

Quốc Lộ 91, ấp Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Hạng mục:An Giang

Tỉnh Lộ 948, ấp Núi Két, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Hạng mục:An Giang

Quốc Lộ 91, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Hạng mục:An Giang

Wat Kiry Sophone Sowane Neeng Non, , ,

Hạng mục:An Giang

Ấp Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, , ,

Hạng mục:An Giang