Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Thôn Đại Mão, xã Hòai Thượng, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, , ,

Hạng mục:Bắc Ninh

Thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, , ,

Hạng mục:Bắc Giang

Thôn Nội Hạc, xã Việt Lập, , ,

Hạng mục:Bắc Giang

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, , ,

Hạng mục:Bắc Kạn

Thôn Sơn Quả 4, xã Lương Phong, , ,

Hạng mục:Bắc Giang