Huyện Gia Lâm

Đường vào thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, , ,

Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, , ,

Xóm 2, thôn Bát Tràng, đường Bát Tràng, xã Bát Tràng, , ,