Quận Long Biên

Đường Long Biên, phường Ngọc Lâm, , ,

Ngõ 293 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, , ,

Ngõ 172 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, , ,

Ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề, , ,

Ngõ 264/63 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, , ,

Ngõ 279 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, , ,

Ngõ 12 Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, , ,

Ngõ 90 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, , ,

201 Phú Viên, phường Bồ Đề, , ,

Phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, , ,

Ngõ 231 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, , ,

201 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, , ,

Đường Đê Vàng, phường Giang Biên, , ,

Phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, , ,

Phố Thạch Cầu, phường Long Biên, , ,

Ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, , ,