Chùa & Tu Viện: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Khóm 3, thị trấn Cầu Kè, , ,

Năm thành lập: 1964. Người sáng lập: NT. Chiêu Liên. Trụ trì: SC. Đức Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Trà Vinh

45-13/4C Bình Tiên, khu phố 1, tổ 8, phường 7, , ,

Năm thành lập: 1970. Người sáng lập: Huệ Luật. Trụ trì: NS. An Liên Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6

393/1 Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, , ,

Năm thành lập: 1950. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: NS. Điểu Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Cần Thơ

315 Cửa Đại, khu phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, , ,

Năm thành lập: 1958. Người sáng lập: NT. Đức Liên. Trụ trì: NT. Ánh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quảng Nam

Xã Nhơn Châu, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NS. Hành Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Định

Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, , ,

Năm thành lập: 2007. Người sáng lập và trụ trì: SC. Ngà Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Dương

Ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, , ,

Trụ trì: SC. Thoại Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Long An

Đường Thống Nhất, thôn 1, xã Tân Hiệp, , ,

Người sáng lập: NT. Sanh Liên. Trụ trì: SC. Thảo Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Bình Thuận

Xã Tân Hòa, , ,

Năm thành lập: 1991. Người sáng lập và trụ trì: NS. Thạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

68/624 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Diệu Nhẫn. Trụ trì: NT. Vĩnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận Bình Thạnh

Khu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, , ,

Năm thành lập: 1963. Người sáng lập: Ban hộ tự. Trụ trì: NS. Tâm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Tây Ninh

ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, , ,

Trụ trì: SC. Đức Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đồng Nai

55/24/32 Thành Mỹ, khu phố 4, phường 8, , ,

Năm thành lập: 2002. Người sáng lập: NT. Giới Liên. Trụ trì: NS. Mạo Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html 170/117/32 Lạc Long Quân ?

Hạng mục:Quận Tân Bình

63 đường 3/2, khu vực 2, phường 5, , ,

Năm thành lập: 1965. Người sáng lập: NT. Ngoạt Liên. Trụ trì: NS. Kiệm Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Hậu Giang

K338/21 Hoàng Diệu, Bình Thuận, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Đức Liên. Trụ trì: NS. Lộc Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đà Nẵng
Tịnh xá Ngọc Diệp (quận 3)

81 Lý Chính Thắng, phường 8, , ,

Người sáng lập và trụ trì: NT. Tràng Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 3

99 Trần Nhật Duật, phường Duy Tân, , ,

Năm thành lập: 1994. Trụ trì: NS. Minh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Kon Tum

448 Bùi Đình Túy, phường 12, , ,

Năm sáng lập: 1964. Người sáng lập và trụ trì: NT.Đàn Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận Bình Thạnh

Khu phố 4, phường Trảng Dài, , ,

Năm thành lập: 2004. Người sáng lập và trụ trì: SC. Kính Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Đồng Nai

426/41/1 Nguyễn Văn Luông, khu phố 50, phường 12, , ,

Năm thành lập: 1960. Người sáng lập: NT. Diệu Liên. Trụ trì: NS. Thạnh Liên. Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/tinh-xa/chu-tang/danh-muc-tinh-xa-cac-giao-doan.html

Hạng mục:Quận 6